תמ״א 38במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל מפני רעידות אדמה, התקבלה ביום ט"ז באדר ב' תשס"ה (27 במרץ 2005) החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים שהוצא היתר לבנייתם קודם ליום 1 בינואר 1980, מפני רעידות אדמה- תמ"א 38.

תוכנית מתאר זו חוקקה מתוך ראיה לטווח ארוך ומתוך הערכות וצפי לרעידות אדמה באזורנו. התוכנית הוכנה ונבדקה על ידי אנשי מקצוע בהם מהנדסים בתחומים שונים וגיאולוגים אשר הגיעו למסקנה כי מבנים אשר הוקמו לפני שנת 1980 כנראה לא יישרדו את רעידת האדמה הבאה שתגיע. מבנים אלה למעשה מצויים בסיכון גבוה מאחר וייתכן כי רעידת אדמה בעוצמה גבוהה תגרום להרס מוחלט ולאובדן חיים.


מטרות פרויקט תמ"א 38

 1. חיזוק מבנים להם ניתנו אישורי בנייה לפני 1.1.1980.
 2. הוספת מרחבים מוגנים בבניין בכלל ובכל דירה בפרט.
 3. הוספת מעלית לרווחת הדיירים במידה ואינה קיימת בבניין.
 4. הוספת יחידות דיור חדשות באופן של הגדלת זכויות בנייה, למען הגדלת היצע הדירות.

עסקאות תמ"א 38 נחשבות לעסקאות נדל"ן לכל דבר ועניין אם בנוגע לתקנים ואיכויות הבנייה ואם בהיבטי מיסוי שונים ובעיקר מכיוון שמדובר בגורמים מעורבים רבים ובהסכמים רבים אשר לכל אחד מהם יש את האינטרסים שלו .טיפול בפרוייקטים אלהמשרד עו"ד " קונפורטי אשר ושות' " מתמחה בטיפול בפרויקטים אלה ורואה לנגד עיניו את אינטרס הדיירים בלבד לרבות:

א. עמידה בתקנים הקבועים בחוק בנוגע לחיזוק הבניין.

ב. התנהלות מול רשויות החוק:
פיקוח על פעולות רישום בלשכת רישום המקרקעין, רישום הערות אזהרה, ערבויות ( ערבות בנקאית, ערבות מיסים, ערבות אישית, ערבות בדק), בטחונות, בניית יחידות דיור חדשות ומכירתן, פיקוח הדיירים על עבודות הבניה, עמידה בהוראות חוק (לרבות חוק חיזוק), שעבודים משכנתאות/משכונים, הוצאות, תשלומים וכו' .

ג. התנהלות מול היזמים וקבלני הביצוע:
בדיקת הקבלן המבצע – לוודא שהינו בעל היתר מתאים בתוקף לעבודות אותן הוא עומד לבצע, וכי כל פרטי הקבלן ירשמו בחוזה בצורה ברורה כך שלא יהיה ספק כי הוא צד לחוזה ויש לו התחייבויות להיבטי מיסוי, ביטוח, ולוחות זמנים.
עריכת חוזים פרטניים ונכונים, תוך שימת דגש לקבלת אישורי בנייה, והתנית המשך תוקפו של החוזה בקבלת היתרי בנייה כדין בתוך פרק זמן מוסכם מראש. בחוזה יפורטו כל העבודות אותן על היזם לבצע ומהם החמרים העיקריים בהם יעשה שימוש.
הענקה מרבית של הטבות לדיירים בחוזה ההתקשרות עם היזם/הקבלן לעניין המפרט תוך כדי שיתוף פעולה עם הדיירים ועדכונם באופן שוטף בכל שלבי המשא ומתן .
הגנה על הדיירים בהיבטי מיסוי שונים בכל הסכם שיחתם עם קבלן ו/או יזם.

ד. התנהלות משפטית אל מול דייר סרבן שמעכב את יציאת הפרויקט לדרך או את התנהלותו מתוך אינטרסים אישיים.

משרד עורכי דין קונפורטי אשר ושות' מתעדכן באופן שוטף בכל תיקון חקיקה, מלווה את הדיירים במהלך ביצוע הפרויקט ובמידת הצורך נוקט בהליכים משפטיים במקרים בהם הפר הקבלן ו/או היזם את החוזה עם הדיירים. הליווי המשפטי של המשרד נמשך לאורך כל תקופת הפרויקט ואף לאחר סיומו ועד למועד תיקון הרישום בלשכת רשם המקרקעין.

בני ברק
בר כוכבא 16 (בית נעה)
טלפון: 074-7047017
פקס: 09-7435444

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  השם שלך*

  הטלפון שלך*

  נושא

  ההודעה שלך